Επικοινωνία

ΣΥΣΚΟΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ


ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 113 & ΠΙΤΤΑΚΟΥ 12Α • 142 31 – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-27.24.207 • FAX: 210-27.24.209

www.syscode.gr • e-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it