Εταιρία
Ιστορική αναδρομή

 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2001.Η μεγάλη εμπειρία των ιδρυτών, το σημαντικό πελατολόγιο, η μεγάλη όρεξη για δουλειά και η συσσωρευμένη δυναμική – γνώσεις, οδήγησαν την SYSCODE Α.Ε. σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να αποτελεί μία από τις ισχυρότερες – και με μεγαλύτερη ανάπτυξη – εταιρίες του κλάδου.

 

 
Αντικείμενο

* Σχεδιασμός & Υλοποίηση ERP συστημάτων.

* Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μηχανογράφησης.

* Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών.

* Μελέτη εγκατάστασης Hardware , Δικτύων ή/και Software –Ταμειακών Συστημάτων.

* Εμπορία – Εγκατάσταση τυποποιημένων προγραμμάτων .

* Ολοκληρωμένη μονάδα πώλησης, εγκατάστασης, υποστήριξης, επισκευής φορολογικών μνημών .

* Εκπαίδευση χρηστών και χειριστών.

* Υπηρεσίες software support.

* Τηλεφωνική Υποστήριξη.

* Εφαρμογές Internet.