E.R.P


Κεφάλαιο 5
Το πλέον ολοκληρωμένο ελληνικό πρόγραμμα διαχείρισης εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών

Το μηχανογραφικό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί τη βάση για τη διαχείριση του συνόλου των καθημερινών εργασιών. Σε ένα περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται, γίνεται επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης λογισμικού που θα προσφέρει υψηλή ποιότητα, αποδεδειγμένη αξιοπιστία και εξαιρετική ευχρηστία.

Η ALTEC, με τη μακρόχρονη ιστορία της στον Ελληνικό χώρο και την προηγμένη τεχνολογική της υποδομή, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των επιχειρήσεων και ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις. Παρακολουθεί και διαμορφώνει τις εξελίξεις στον τομέα της οργάνωσης και μηχανογράφησης των ελληνικών, και όχι μόνο, επιχειρήσεων.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 είναι το πρόγραμμα που δημιούργησε η Altec με επίκεντρο τη δική σας επιχείρηση. Αναπτύσσεται παράλληλα με αυτή και χαρακτηρίζεται από τεχνογνωσία και εξειδίκευση πάνω σε θέματα ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων.

Πληθώρα νέων χαρακτηριστικών

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ενσωματώνει πλήθος καινοτομιών, επεκτάσεις ήδη υπαρχόντων διαχειρίσεων καθώς και νέες διαχειρίσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

Διαχείριση δεδομένων σε SQL Server - Δυνατότητα σύνδεσης με τον Microsoft SQL Server (2000 & 2005) για την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, απολαμβάνοντας όλα τα οφέλη των Βάσεων Δεδομένων.
On-Line ενημέρωση Λογιστικής - Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης της Λογιστικής με την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή εγγραφών στο εμπορικό κύκλωμα.
Σχετικά έγγραφα - Δυνατότητα καθορισμού και οργάνωσης σχετικών εγγράφων (external links), σε επίπεδο εγγραφής σε όλα τα αρχεία του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
Data Center - Νέα γεννήτρια για την παράλληλη επεξεργασία και παρουσίαση προκαθορισμένων πληροφοριών μεγάλης βαρύτητας.
Εικόνα επιχείρησης - Νέα ενότητα των Business Reports με την συγκεντρωτική εικόνα της επιχείρησης σε επίπεδο πωλήσεων ή εισπράξεων, που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων.
Γεωγραφικές αναλύσεις - Νέα ενότητα των Business Reports που αφορά την ανάλυση του Τζίρου, των Πιστώσεων, του Υπολοίπου, των Εκκρεμών αξιογράφων και του Ανοιχτού υπολοίπου των πελατών, κατά νομό ή γεωγραφική περιφέρεια.
Γραφικά - Νέα γεννήτρια για τη σχεδίαση και παραγωγή γραφικών παραστάσεων για τα αρχεία Ειδών, Πελατών, Προμηθευτών, Λογιστικής και Προϋπολογισμών.
Επιφάνεια εργασίας - Δυνατότητα δημιουργίας συντομεύσεων στην επιφάνεια εργασίας του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ για άμεση πρόσβαση (ανά χρήστη) σε εργασίες, reports, εξωτερικές εφαρμογές κλπ., καθώς και προσθήκη σελιδοδεικτών άμεσης επιλογής στις οθόνες των σταθερών στοιχείων, σε όλα τα κύρια αρχεία.

Λειτουργικά πλεονεκτήματα και Ικανότητα Διασυνδέσεων

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 αξιοποιεί πλήρως όλες τις δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστών και λειτουργικών συστημάτων εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και ταχύτητα.
Χρησιμοποιεί πολλές και διαφορετικές τεχνολογίες αιχμής για να δώσει τις βέλτιστες λύσεις στα πιο σύνθετα προβλήματα.
Ενσωματώνει πλήρως την τεχνολογία Client/Server, παρέχοντας τη δυνατότητα on-line σύνδεσης των υποκαταστημάτων και των απομακρυσμένων σταθμών εργασίας.
Χαρακτηρίζεται από την ευέλικτη και ανοικτή αρχιτεκτονική του, παρέχοντας δυνατότητες σύνδεσης με πλήθος εφαρμογών λογισμικού και εφαρμογών γραφείου (Microsoft Office).
Υποστηρίζει την on-line διασύνδεση με τη μεγαλύτερη γκάμα ταμειακών μηχανών και συστημάτων από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή.
Υποστηρίζει το σχεδιασμό και εκτέλεση σεναρίων με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ και σε βάσεις δεδομένων (Microsoft MSDE ή SQL Server και Oracle).
Υποστηρίζει την αυτόματη διαδικασία μεταφοράς δεδομένων (Data Migration) είτε από άλλες εφαρμογές είτε προς τα ERP xLINE και ATLANTIS.
Παρέχει διαρκή επικοινωνία και υποστήριξη στους χρήστες μέσω πρωτοποριακών διαδικτυακών (Internet) υπηρεσιών (e-Services, e-Support, Live Update).

Business Reports - Εργαλείο Πληροφόρησης και Ανάπτυξης

Τα Business Reports είναι το νέο module του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ που δημιουργήθηκε με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής για γρήγορη, αποδοτική και συνεπή διαχείριση πληροφοριών από την πλευρά των επιχειρήσεων. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την επεξεργασία και την εμφάνιση της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

Τα Business Reports μετατρέπουν τα λειτουργικά δεδομένα σας σε συνεπή και αξιόπιστη πληροφορία με την παραγωγή Στατιστικών Αναφορών (Reports), Δυναμικών Αναφορών (Dynamic Reports), Γραφημάτων (Charts), Κύβων (Olap Cubes) και Πολυδιάστατων Αναφορών, που παρουσιάζουν την εικόνα της επιχείρησής σας με άμεσο και κατανοητό τρόπο.

Παράλληλα, με τα Business Reports είναι δυνατή η παρουσίαση συγκεντρωτικής εικόνας της επιχείρησής σας σε επίπεδο πωλήσεων ή εισπράξεων, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαχείριση των καθημερινών εργασιών.

Μπορείτε πλέον εύκολα και γρήγορα να κάνετε συγκρίσεις ανάμεσα σε διάφορες ομάδες δεδομένων, να μελετήσετε τις επικρατέστερες τάσεις, αλλά και να απαντήσετε σε ερωτήσεις μεγάλης βαρύτητας για τη λήψη αποφάσεων σε κάθε σας δραστηριότητα.
 
ATLANTIS ENTRY E.R.P

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την μικρομεσαία αγορά

Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή της. Η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο σύστημα βασίζεται στην εμπειρία προηγούμενης πρακτικής και επιβάλλεται να απαντά σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.

Η οικογένεια εφαρμογών ATLANTIS ENTRY E.R.P. ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις επιχειρήσεων και ομίλων, με άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συμβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο στη δημιουργία υποδομής και την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων, μεγιστοποιεί την ανταγωνιστικότητά τους.
Το νέο πληροφοριακό σύστημα ATLANTIS ENTRY E.R.P. ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων της επιχείρησης και καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων και απομακρυσμένων σημείων πώλησης και παραγωγής.

Λειτουργικά πλεονεκτήματα

  • Διαχειρίζεται αξιόπιστα απεριόριστο όγκο δεδομένων και πληροφοριών, ανεξάρτητα από την πηγή τους.

  • Αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης, με τις λεπτομέρειες και τις ιδιαιτερότητές της, την πραγματική διάρθρωση, την οργανωτική δομή και τις προοπτικές της.

  • Αποτελεί ένα δυνατό μηχανισμό πληροφόρησης που οδηγεί σε σωστές αποφάσεις σε κάθε επίπεδο και βοηθά στην εκτέλεσή τους.

  • Αποτελεί εργαλείο δημιουργίας διαδικασιών που υποστηρίζουν τις συνολικές λειτουργίες της επιχείρησης.


Διαχείριση Δεδομένων & Ασφάλεια

H οικογένεια εφαρμογών ATLANTIS ENTRY E.R.P. διαχειρίζεται με ασφάλεια απεριόριστο όγκο δεδομένων και υποστηρίζει την ταυτόχρονη λειτουργία απεριόριστου αριθμού χρηστών. Παράλληλα, διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας για απόλυτο έλεγχο πρόσβασης σε αρχεία δεδομένων, λειτουργικές εργασίες, βοηθητικές εφαρμογές και περιφερειακά. Η επιχείρηση είναι πλέον σε θέση να εμπιστευθεί το πληροφοριακό της σύστημα, εισάγοντας οποιαδήποτε πληροφορία χωρίς κανένα κίνδυνο διαρροής.

Τεχνολογία αιχμής & Συνεργασία

Βασισμένο στην προηγμένη τεχνολογία ROADS, το ATLANTIS ENTRY E.R.P.είναι ένα σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των πιο αξιόπιστων σχεσιακών βάσεων δεδομένων και μπορεί να λειτουργήσει στις δημοφιλέστερες πλατφόρμες.
Ενσωματώνει τις τελευταίες καινοτομίες στην τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού και εκμεταλλεύεται όλες τις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, ανάλυσης και οργάνωσης των λειτουργιών, των δυνατοτήτων και των διαδικασιών ενός ανοικτού πληροφοριακού συστήματος.
Χάρη στην ομαλή λειτουργία των εφαρμογών, του λειτουργικού συστήματος και του δικτύου, το ATLANTIS ENTRY E.R.P. αξιοποιεί όλες τις εξελίξεις στα μέσα άντλησης, μεταφοράς και ανταλλαγής πληροφοριών. Καλύπτει ολοκληρωμένα την επικοινωνία της επιχείρησης με όλα τα συνεργαζόμενα μέρη και επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων με άλλες εφαρμογές. Παράλληλα, διαθέτει ενσωματωμένες δυνατότητες για απ' ευθείας σύνδεση με εφαρμογές του MS Office.
Το ATLANTIS ENTRY E.R.P.συνδέεται και συνεργάζεται ομαλά με όλα τα προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (περιφερειακές εφαρμογές και συστήματα δημιουργίας δεδομένων - ταμειακές μηχανές, συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου, barcode κ.λ.π.). Έτσι, αξιοποιείται και ενισχύεται η αποδοτικότητα κάθε βοηθητικού πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση.

Περιβάλλον εργασίας

Το εξαιρετικά εργονομικό, φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας (user interface) του ATLANTIS ENTRY E.R.P. προδιαθέτει θετικά το χρήστη και διευκολύνει ουσιαστικά τη διαδικασία εκπαίδευσης και τη λειτουργία της εφαρμογής.
Η πρωτοποριακή δομή της διεπιφάνειας χρήσης και των menu, η δυνατότητα σύνθεσης γραμμών εργαλείων (toolbar), ορισμένων από τον χρήστη, καθώς και οι δενδροειδείς δομές οργάνωσης των υποσυστημάτων (tree structures), αποτελούν τη βάση για ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των Windows, απλουστεύοντας και πραγματοποιώντας σύνθετες
εργασίες, διευκολύνοντας ταυτόχρονα, τον έλεγχο συγκεντρωτικών πληροφοριών μέσα από τη δυνατότητα άμεσης απεικόνισης των πρωτογενών πληροφοριών.
Το περιβάλλον εργασίας του ATLANTIS ENTRY E.R.P., καθώς και ο πρωτοποριακός μηχανισμός επικοινωνίας εφαρμογής - χρήστη που διαθέτει, συντελούν σημαντικά στην ταχεία εξοικείωση των χειριστών και βελτιώνουν την αποδοτικότητά τους, τόσο κατά τη διάρκεια των καθημερινών λειτουργιών όσο και κατά την αναζήτηση των πληροφοριών. Παράλληλα, αξιοποιώντας ένα έξυπνο σύστημα εργαλείων καθοδήγησης (Wizards) επιτρέπει την εκτέλεση σύνθετων εργασιών ακόμη και από μη εξοικειωμένους με την εφαρμογή, χρήστες.

Ευελιξία στην εφαρμογή

Η χρήση τυποποιημένων μοντέλων βέλτιστων πρακτικών παραμετροποίησης (Best Practices Models), σε συνδυασμό με τη φιλική μέθοδο εγκατάστασης (Predefined Setup WIZARDS), επιτρέπουν την προσαρμογή της εφαρμογής στις εξειδικευμένες απαιτήσεις του πελάτη.
Παράλληλα, το ATLANTIS ENTRY E.R.P. έχει ενσωματωμένη, αυτόματη διαδικασία μεταφοράς δεδομένων (data migration) από το Κεφάλαιο 5, καθιστώντας δυνατή την αδιάλειπτη λειτουργία της μηχανογράφησης, χωρίς την ανάγκη σπατάλης πολύτιμων επιχειρησιακών πόρων.

Λειτουργικότητα στη χρήση

Το ATLANTIS ENTRY E.R.P. προσομοιώνει πλήρως τις ιδιαίτερες, οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, χάρη στην ανοικτή αρχιτεκτονική και στις εξαιρετικές δυνατότητες παραμετροποίησής του.
Προσφέρει στην επιχείρηση ευελιξία για την κάλυψη διαφοροποιημένων απαιτήσεων, ανάλογα με τις αγορές που απευθύνεται, και δυνατότητα προσαρμογής της στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ανταγωνισμού.
Οι ενότητες του ALTEC xLINE E.R.P. έχουν δυνατότητες συνεχούς επέκτασης,ώστε να καλύπτουν ευέλικτα, λειτουργικά και σύννομα τις ισχύουσες φοροτεχνικές ρυθμίσεις.
Με δυνατότητες δυναμικής σχεδίασης της πληροφορίας, το ALTEC xLINE E.R.P. αξιοποιεί κάθε μορφή ανάλυσης στοιχείων, όπως απαιτείται από τον τομέα δραστηριότητας του συγκεκριμένου χειριστή. Έτσι εξασφαλίζει στην επιχείρηση ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κατά τη διαχείριση κρίσιμων διαδικασιών.
Ακόμη, επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να συνθέσει το portfolio των διαδικασιών που επιθυμεί να υλοποιήσει μέσα από το ERP σύστημα. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα σύνθεσης διαδικασιών ενδοεπιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των επιμέρους τμημάτων, όσο και διεπιχειρησιακών λειτουργιών με πελάτες - προμηθευτές.

Αξιοπιστία και συνεχής υποστήριξη

Το ATLANTIS ENTRY E.R.P. συνοδεύεται από μία σειρά ποιοτικών υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχει το εξειδικευμένο δυναμικό της ALTEC, αποτελεσματικά και αξιόπιστα.
Παράλληλα, αξιοποιώντας τη δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο (Internet) εξασφαλίζει σειρά πρωτοποριακών υπηρεσιών (E-Services, Live Update, Κωδικός Ανανέωσης κ.λ.π.)

Επέκταση

Το ATLANTIS ENTRY E.R.P.αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για τη συνεχή ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Οι διαδικασίες προσθήκης επιπλέον ενοτήτων, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα άμεσης μετάβασης στο Altec Atlantis ERP χωρίς την όποια ανάγκη για data migration, επιτρέπουν την παράλληλη εξέλιξη του μηχανογραφικού σας συστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

ATLANTIS ENTRY E.R.P.

Με δομή που βασίζεται σε πολυετείς μελέτες, δοκιμασμένες και επιτυχημένες στην πράξη,το ATLANTIS ENTRY E.R.P.μπορεί να εγκατασταθεί σε επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους.
Μικρές επιχειρήσεις με ανομοιογενή αντικείμενα δραστηριότητας αλλά και μεσαίες μονάδες που φιλοδοξούν να στηρίξουν το μέλλον τους σε ένα σύστημα που ακολουθεί την ανάπτυξή τους, επιλέγουν το ATLANTIS ENTRY E.R.P.ως το ιδανικό εργαλείο για την απόλυτη κάλυψη των απαιτήσεων τους.

 
Atlantis E.R.P
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για μεγάλες εμπορικές & βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οργανισμούς ιδιωτικού & δημοσίου τομέα

Το πληροφοριακό σύστημα μιας επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή της. Δημιουργεί υποδομή και παρέχει εργαλεία που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και τη μακρόχρονη ανάπτυξή της.

Η πρωτοποριακή οικογένεια ανοικτών εφαρμογών πληροφορικής ATLANTIS E.R.P. ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων, ομίλων και πολυεθνικών εταιριών, με άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Με οργανωμένες υπηρεσίες που στοχεύουν στο αποτέλεσμα και τη μοναδική τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών Software της ALTEC, το ATLANTIS E.R.P. προσομοιώνει και διευκολύνει τις λειτουργικές διαδικασίες και στηρίζει την οργανωτική δομή των επιχειρήσεων.

Ενσωματώνοντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις, το ATLANTIS E.R.P. ενημερώνει για τα αποτελέσματα κάθε δραστηριότητας, υποδεικνύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και υποστηρίζει ουσιαστικά κάθε διοικητική απόφαση σε όλα τα επίπεδα.

Το πληροφοριακό αυτό σύστημα παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με το ATLANTIS PAYROLL για τη δημιουργία μιας ενιαίας μηχανογραφικής λύσης.

>> Atlantis ERP / Auto
Eιδική έκδοση της εφαρμογής Atlantis ERP

Η ειδική έκδοση της εφαρμογής ALTEC ATLANTIS ERP / Auto δημιουργήθηκε για την ολοκληρωμένη κάλυψη των λειτουργιών και απαιτήσεων πληροφόρησης της αγοράς εμπορίας & παροχής υπηρεσιών service αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ανταλλακτικών. Το ATLANTIS ERP / Auto περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες του συστήματος ATLANTIS ERP και ενσωματώνει επιπλέον ενότητες που υποστηρίζουν τις ειδικές διαχειρίσεις που απαιτεί η αγορά αυτοκινήτου όπως:

  • Διαχείριση Ειδών - Αυτοκίνητο

  • Διαχείριση Service

  • Διαχείριση Αποθεμάτων, Αγορών - Πωλήσεων - Ανταλλακτικών

  • Χρηματοοικονομική Διαχείριση


Η εφαρμογή ATLANTIS ERP / Auto παρέχει την απαραίτητη υποδομή η οποία διευκολύνει την καθημερινή λειτουργία και διαχείριση της επιχείρησης, στηρίζοντας ουσιαστικά την ανάπτυξη και την κερδοφορία της.