Αντικείμενο

* Σχεδιασμός & Υλοποίηση ERP συστημάτων.

* Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μηχανογράφησης.

* Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών.

* Μελέτη εγκατάστασης Hardware , Δικτύων ή/και Software –Ταμειακών Συστημάτων.

* Εμπορία – Εγκατάσταση τυποποιημένων προγραμμάτων .

* Ολοκληρωμένη μονάδα πώλησης, εγκατάστασης, υποστήριξης, επισκευής φορολογικών μνημών .

* Εκπαίδευση χρηστών και χειριστών.

* Υπηρεσίες software support.

* Τηλεφωνική Υποστήριξη.

* Εφαρμογές Internet.