Η SYSCODE A.E. είναι εταιρία πληροφορικής και ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης. Κύριος σκοπός της είναι η πλήρη μηχανογραφική κάλυψη των αναγκών της σύγχρονα αναπτυσσόμενης επιχείρησης. Δραστηριοποιείται τόσο στην εμπορία τυποποιημένου λογισμικού, όσο και στην ανάπτυξη ειδικών (custom-made) εφαρμογών με εργαλεία νέας γενιάς.


Κύριος γνώμονας είναι η παροχή άριστων και εξειδικευμένων υπηρεσιών που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των επιχειρήσεων – πελατών μας.